دوشنبه 15 خرداد 1402

حسن عالی

فوق لیسانس عمران -زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناس امور عمران و مدیریت بحران فرمانداری هوراند
رابط  پداقند غیر عامل
رابط آموزش و پژوهش
روابط عمومی فرمانداری

 

سمت سازمانی:کارشناس امور عمرانی و مدیریت بحران

  • 04144262201
  • https://horand.ostan-as.ir/PChart/4/3/